Internationale Luitdagen | International Lute Days

Utrecht 3 and 4 september 2022

in samenwerking met het Festival Oude Muziek

STYLE GALANTE

DE LUIT IN DE DUITSE LANDEN IN DE ACHTTIENDE EEUW

concerten - symposium - workshop - masterclass - flitslessen

Welkom bij de Internationale Luitdagen!

Opnieuw organiseert de Nederlandse Luitvereniging tijdens en in samenwerking met het Festival Oude Muziek een evenement rond de luit. Deze Internationale Luitdagen rond de Style galante richten zich vooral op een aspect van de luit dat tot nu toe weinig aandacht krijgt: de rol van de luit in de kamermuziek zoals die zich in de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde. Het gaat daarbij in het bijzonder om de evolutie van de luit tot ensemble-instrument met strijktrio of -kwartet, maar ook de solomuziek van de late 18e eeuw komt aan bod.

In de lezingen van het Symposium is er aandacht voor de context waarin de muziek zich ontwikkelde van de barokke naar de klassieke stijl zoals we die kennen van de vroege Haydn en Mozart; met daarnaast aandacht voor vrouwelijke luitspelers, de late vormen van de luit en de uitvoeringspraktijk.

Voeg daarbij masterclasses door Robert Barto voor luitstudenten en gevorderde amateurs, en flitslessen voor mensen die eens willen weten hoe het is om luit te spelen, en er is voor zowel liefhebbers van luitmuziek en kamermuziek, geĂ¯nteresseerden in achtergrondinformatie als ook voor beginnende en gevorderde spelers iets te vinden tijdens deze Internationale Luitdagen.

Ook het Festival Oude Muziek heeft luitconcerten in het aanbod opgenomen gedurende de Internationale Luitdagen. Deze zijn in het programma aangeduid met Festival Oude Muziek.

Welcome to the International Lute Days!

The Dutch Lute Association is once again organizing an event around the lute during and in collaboration with the Utrecht Early Music Festival. These International Lute Days around the Style galante focus mainly on an aspect of the lute that has received little attention until now: the role of the lute in chamber music as it developed in the course of the eighteenth century. This particularly concerns the evolution of the lute into an ensemble instrument with a string trio or quartet, but also the solo lute music from the late 18th century will be performed.

In the Symposium's lectures, attention is paid to the context in which music developed from the Baroque to the Classical style as we know it from the early Haydn and Mozart. In addition, attention is paid to female lute players, the late forms of the lute and performance practice.

But there is more: masterclasses by Robert Barto for lute students and advanced amateurs, and flash lessons for those who want to learn what it is like to play the lute. So these International Lute Days have something to offer for all lovers of lute music and chamber music, for people interested in background information as well as for beginners and advanced lute players.

The Early Music Festival has also included lute concerts during the International Lute Days. These are referred to in the program as Festival Oude Muziek.

De Nederlandse Luitstichting is dankbaar voor de genereuze ondersteuning door deze fondsen en instellingen:


Nederlandse Luit Stichting

Rijn- en Schiekade 15, 2311 AK Leiden

E-mail: ch.krantz@ziggo.nl

RSIN nummer: 8519.23.719

KvK: 55960936

Bankrekening: NL81 INGB 0006 1498 17