Internationale Luitdagen | International Days of the Lute

Utrecht 3 and 4 september 2022

in samenwerking met het Festival Oude Muziek

STYLE GALANTE

DE LUIT IN DE DUITSE LANDEN IN DE ACHTTIENDE EEUW

concerten - symposium - workshop - masterclass - flitslessen

Opnieuw organiseert de Nederlandse Luitvereniging tijdens en in samenwerking met het Festival Oude Muziek een evenement rond de luit. Deze Internationale Luitdagen rond de Style galante richten zich vooral op een aspect van de luit dat tot nu toe weinig aandacht krijgt: de rol van de luit in de kamermuziek zoals die zich in de loop van de achttiende eeuw ontwikkelde. Het gaat daarbij in het bijzonder om de evolutie van de luit tot ensemble-instrument met strijktrio of -kwartet, maar ook de solomuziek van de late 18e eeuw komt aan bod.

In de lezingen van het Symposium is er aandacht voor de context waarin de muziek zich ontwikkelde van de barokke naar de klassieke stijl zoals we die kennen van de vroege Haydn en Mozart. Met daarnaast aandacht voor vrouwelijke luitspelers, de late vormen van de luit en de uitvoeringspraktijk.

Voeg daarbij een workshop voor spelers die kennis willen maken met muziek uit deze overgangsperiode, masterclasses door Robert Barto voor luitstudenten en gevorderde amateurs, en flitslessen voor mensen die eens willen weten hoe het is om luit te spelen, en er is voor zowel liefhebbers van luitmuziek en kamermuziek, geĂ¯nteresseerden in achtergrondinformatie als ook voor beginnende en gevorderde spelers iets te vinden tijdens deze Internationale Luitdagen.

Ook het Festival Oude Muziek heeft luitconcerten in het aanbod opgenomen gedurende de Internationale Luitdagen. Deze zijn in het programma aangeduid met Festival Oude Muziek; raadpleeg de website van het Festival Oude Muziek.

Stay tuned! Ticket sales start around June 1th

Nederlandse Luit Stichting

Rijn- en Schiekade 15, 2311 AK Leiden

E-mail: ch.krantz@ziggo.nl

RSIN nummer: 8519.23.719

KvK: 55960936

Bankrekening: NL81 INGB 0006 1498 17