Luitdagen 2023

Utrecht  25 and 26 november 2023

CONTACT

De Internationale Luitdagen 2023 zijn een initiatief van de Nederlandse Luitstichting. Voor meer informatie over de Luitdagen kunt u contact opnemen met ciska.mertens@ziggo.nl.

De Nederlandse Luitstichting heeft inmiddels vier festivals met luitconcerten georganiseerd. Lees hier meer over de statuten, het beleidsplan en de jaarrekeningen van de stichting.

Nederlandse Luitstichting

Hein Krantz

voorzitter / programmamaker

Tel. 06 10 906 092

ch.krantz@ziggo.nl

W.J. (Wouter) van Geene

penningmeester

Tel. 06 2323 3189

woutervangeene@gmail.com

Prof. dr. J.W.J. Burgers

secretaris / programmamaker

Tel. 06 3364 1018

 j.w.j.burgers@uva.nl

Nederlandse Luitvereniging

Ciska Mertens

voorzitter / programmamaker

Tel. 06 45 67 5085

ciskamertens@ziggo.nl

Wouter Lucassen

website / PR

wluc@xs4all.nl


Comité van Aanbeveling 

De Nederlandse Luitstichting is dankbaar voor de genereuze ondersteuning

door deze fondsen en instellingen:

Nederlandse Luit Stichting

Rijn- en Schiekade 15, 2311 AK  Leiden

E-mail: ch.krantz@ziggo.nl

RSIN nummer: 8519.23.719

KvK: 55960936

Bankrekening: NL81 INGB 0006 1498 17