Luitdagen 2023

Utrecht  25 and 26 november

in samenwerking met de KVNM - Belgische Luitvereniging - Nederlandse Luitvereniging

LUITMUZIEK UIT DE NEDERLANDEN

boekpresentatie - concerten - lezingen - markt 

Welkom bij de Luitdagen 2023!

Opnieuw organiseert de Nederlandse Luitvereniging een evenement rond  de luit. We doen dit samen met de KVNM en de Belgische Luitvereniging.

Het wordt wederom een interessant programma, dat is gebouwd rond de presentatie van de complete Phalese uitgave.

Ook wordt het 40 jarig bestaan van de Nederlandse Luitvereniging gevierd.

LET OP START: 

Welcome to the Lute Days 2023!

Once again the Dutch Lute Society organizes an event about the lute. We do this together with the KVNM and the Belgian Lute Society.

It will be another interesting program, built around the presentation of the complete Phalese edition.

The 40th anniversary of the Dutch Lute Society is also being celebrated.

ATTENTION:

De Nederlandse Luitstichting is dankbaar voor de genereuze ondersteuning door deze fondsen en instellingen:

Nederlandse Luit Stichting

Rijn- en Schiekade 15, 2311 AK  Leiden

E-mail: ch.krantz@ziggo.nl

RSIN nummer: 8519.23.719

KvK: 55960936

Bankrekening: NL81 INGB 0006 1498 17